หมอหัวใจนักเพลง เบิร์ด อัครพล 【Official MV】

ขอเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ทางสายงานด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยบทเพลงนี้แต่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการดูแลสุขภาพของตนเอง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ สามารถนำไปเผยแพร่ โดยไม่มีลิขสิทธิ์ นิยาม คำว่า...หมอ... ในที่นี้คือ...เจ้าห